Lập kế hoạch danh sách thiết bị vững chắc, toàn diện

Nhận một danh sách thiết bị vững chắc, toàn diện.

Là người lập kế hoạch phòng thí nghiệm, xem xét kỹ danh sách thiết bị ban thi nghiem bạn nhận được từ khách hàng của bạn một cách cẩn thận. Một phần của vai trò lập kế hoạch phòng thí nghiệm phải liên quan đến việc hướng dẫn khách hàng lấy thông tin bạn cần – đặc biệt vì người liên hệ chính của bạn có thể là người không quen thuộc với từng sắc thái của thiết bị phòng thí nghiệm hoặc nhu cầu dữ liệu của bạn.

Lập kế hoạch danh sách thiết bị vững chắc, toàn diện

Có được một danh sách với thông tin chi tiết là cơ bản cho bố trí phòng thí nghiệm, chạm vào các vấn đề như:

  • Quy hoạch không gian của phòng thí nghiệm;
  • Xác định loại bàn thí nghiệm trên đó để đặt thiết bị;
  • Hiểu các yêu cầu về năng lượng, dữ liệu và năng lượng dự phòng; và
  • Lập kế hoạch cho hệ thống ống nước và dịch vụ HVAC.

Chúng tôi khuyên bạn nên tiếp cận kết hợp thu thập thông tin từ khách hàng, kiểm tra thiết bị tại hiện trường để xác minh rằng thông tin chính xác đã được nắm bắt và cung cấp danh sách toàn diện cho khách hàng để xác thực. Danh sách hoàn chỉnh cần được cung cấp cho nhóm MEP của bạn để sử dụng làm công cụ phối hợp (xem lại mẹo số 6 về lý do tại sao điều này lại quan trọng).

Ngoài ra, bạn có thể nhập dữ liệu này trực tiếp vào mô hình BIM hoặc bản vẽ CAD để tự động tạo thiết bị cho các kế hoạch của mình. Nếu dữ liệu của bạn là chính xác và toàn diện, đây có thể là một công cụ tiết kiệm thời gian khổng lồ và mang lại lợi ích cho tất cả các ngành trong nhóm thiết kế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *