Làm việc một mình trong phòng thí nghiệm và mức độ an toàn

Khi làm việc một mình trong phòng thí nghiệm là khó tránh khỏi, lên lịch các nhiệm vụ rủi ro cao hoặc công việc liên quan đến các vật liệu nguy hiểm ngoài thời gian này. Thay vào đó, sắp xếp để thực hiện các thủ tục này trong thời gian làm việc cao điểm cùng với một người hoặc người giám sát có trình độ khác. Luôn thông báo cho người có thẩm quyền về lịch trình làm việc theo kế hoạch của bạn.

Kiểm tra thường xuyên

Nhân viên phòng thí nghiệm có nguy cơ gia tăng khi làm việc một mình, vì tai nạn có khả năng không bị phát hiện. Đảm bảo sự cố được xử lý kịp thời bằng cách triển khai hệ thống giám sát bằng một hoặc nhiều phương pháp sau.

Làm việc một mình trong phòng thí nghiệm và mức độ an toàn

Kiểm tra trực quan

Kiểm tra trực quan rất hữu ích nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của người lao động và giao tiếp qua điện thoại hoặc e-mail là không thể. Kiểm tra các thiết bị nội thất trong phòng thường xuyên nhu tủ đựng hóa chất, tủ cấy vi sinh, bàn thí nghiệm…

Kiểm tra có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua hệ thống giám sát camera quan sát của trang web của bạn . Kiểm tra định kỳ có thể được thực hiện bởi người giám sát hoặc ‘bạn thân’.

Cân nhắc giới thiệu ‘hệ thống bạn thân’ khi một hoặc nhiều người đang làm việc cách ly trong cùng một cơ sở. Công nhân thực hiện kiểm tra trực quan bằng cách đến thăm các phòng lân cận định kỳ. Các hệ thống như vậy có thể nâng cao nhận thức về sức khỏe và an toàn nói chung và cải thiện thời gian phản ứng khẩn cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Nếu không có nhân viên nào khác có mặt trên trang
web, hãy thông báo cho nhân viên an ninh về lịch làm việc của bạn và sắp xếp với họ để tiến hành kiểm tra thường xuyên.

Kiểm tra giao tiếp

Trước khi làm việc một mình, hãy chắc chắn thiết lập lịch giao tiếp đã được thống nhất giữa bạn và người giám sát hoặc một thành viên được ủy quyền khác của nhân viên. Liên lạc nên được thực hiện tại các khoảng thời gian sắp xếp trước, qua radio, điện thoại hoặc e-mail.

Trong trường hợp giám sát bị hạn chế, hãy xem xét việc cài đặt một thiết bị cảnh báo tự động sẽ cảnh báo các dịch vụ bên ngoài nếu một nhân viên đơn độc không phản hồi bất cứ lúc nào.

Một vài lưu ý nhỏ mà chúng tôi muốn lưu ý tới những người làm việc một mình trong phòng thí nghiệm được an toàn hơn. Ngoài ra bạn có thể quan tâm đến sản phẩm ban thi nghiem mà chúng tôi đang cung cấp hãy liên hệ ngay để được tư vấn chi tiết.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *