Thực hiện hiệu quả phòng thí nghiệm với tổ chức phù hợp

Nếu không có tổ chức thích hợp và mọi thứ trong phòng thí nghiệm có vị trí riêng, không gian có thể nhanh chóng trở nên vô tổ chức. Các thử nghiệm có thể tụt lại phía sau và nhân viên trở nên thất vọng vì họ không thể tìm thấy các tài liệu cần thiết một cách kịp thời. Có tổ chức phù hợp tại chỗ giúp đảm bảo thành công.

Phân công trách nhiệm

Một cách mà một phòng thí nghiệm không thành công là có các sản phẩm tủ thí nghiệmbàn thí nghiệm phù hợp và duy trì không gian hiệu quả. Mỗi phòng thí nghiệm nên có sự phân công riêng cho từng cá nhân chịu trách nhiệm. Một người có thể chịu trách nhiệm sắp xếp lại các cốc và ống trong khi một người khác chịu trách nhiệm đặt hàng hóa chất. Bằng cách này, có một cá nhân chịu trách nhiệm và có thể chịu trách nhiệm khi mọi thứ bắt đầu trở nên vô tổ chức.

Thực hiện hiệu quả phòng thí nghiệm với tổ chức phù hợp

Nội các tổ chức

Loại phòng thí nghiệm bạn có sẽ ra lệnh những gì cần phải được đặt hàng và cách các mặt hàng cần phải được tổ chức. Nội các thường được đặt trong các thiết lập phòng thí nghiệm, cả trên tường và sàn nhà, để vật liệu nhà. Cần phải có các khu vực được chỉ định cho các vật liệu khác nhau, với mỗi nhân viên được đào tạo về nơi các mặt hàng đi. Dán nhãn cho từng khu vực có thể có lợi và đào tạo nhân viên dọn dẹp và cất đồ đạc, nơi chúng thuộc về, có thể hỗ trợ trong quá trình tổ chức .

Đơn vị di động

Khi tiến hành thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, nó có thể có ích để được di động. Với các đồ nội thất cần thiết cho một dự án như tủ đựng hóa chất và ban thi nghiem, cho phép phòng thí nghiệm được tổ chức và không lộn xộn. Bạn sẽ không có hóa chất lây lan, vì tất cả các mặt hàng có thể được đặt trên xe đẩy di động. Điều này giúp cắt giảm sự lộn xộn trong phòng thí nghiệm cũng như cung cấp tính di động cho dự án.

Nhìn chung, có kế hoạch tổ chức phù hợp, giao trách nhiệm cá nhân và đảm bảo phòng thí nghiệm được duy trì và tổ chức vào cuối ngày, sẽ giúp tạo ra một không gian làm việc thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *