Phân tích và lập kế hoạch sử dụng ngân sách phòng thí nghiệm

Hợp nhất phòng thí nghiệm có thể giảm chi phí vận hành tòa nhà, loại bỏ không gian và thiết bị dư thừa, và mang các nhóm lại với nhau để tạo điều kiện cho nghiên cứu và hợp tác. Cải tạo một không gian hiện có hoặc xây dựng một không gian hoàn toàn mới là cơ hội để tạo ra một không gian phòng thí nghiệm với các đồ ghế bàn thí nghiệm tối ưu hóa năng suất và cung cấp sự linh hoạt để thích ứng với công nghệ và quy trình mới trong tương lai. Để đạt được những mục tiêu này đòi hỏi phải lập kế hoạch và xem xét cẩn thận.

 Phân tích và lập kế hoạch sử dụng ngân sách phòng thí nghiệm

Phân tích và lập kế hoạch

Thông thường, quá trình hợp nhất sẽ bắt đầu với một nhu cầu: không gian bổ sung, cộng tác với người khác hoặc nhu cầu giảm chi phí vận hành. Một nghiên cứu đánh giá không gian sẽ phân tích và kiểm kê các điều kiện hiện tại. Nhóm nghiên cứu này sẽ cần phân tích tất cả mọi thứ về phòng thí nghiệm hiện có, bao gồm các mối quan tâm về an toàn, xác định dòng quy trình, sử dụng không gian cho mỗi người, chân ghế dài trên mỗi người, và tủ hút và bồn rửa cho mỗi người để phát triển các điều kiện hiện có, anh ấy giải thích.

Lưu ý rằng thông tin này chỉ liên quan đến khía cạnh vật lý và các cuộc phỏng vấn của người dùng trong phòng thí nghiệm có thể giúp thiết lập mức độ ưu tiên và cải thiện các nỗ lực củng cố chức năng.

Kế hoạch và quản lý thiết bị cũng là một phần quan trọng của quy trình. Trước tiên, điều quan trọng là khách hàng phải hiểu các hoạt động nghiên cứu đang diễn ra sẽ được duy trì như thế nào trong quá trình xây dựng và vận hành. Lưu ý rằng việc di dời các dụng cụ tinh vi có thể yêu cầu hiệu chuẩn lại, điều này cũng cần được đưa vào dòng thời gian dự kiến ​​cho các di chuyển.

Sử dụng ngân sách

Tối đa hóa ngân sách trong quá trình cải tạo hoặc xây dựng là ưu tiên hàng đầu đối với bất kỳ phòng thí nghiệm nào. Từ một quan điểm lập kế hoạch, ngân sách có thể được tối đa hóa bằng cách xác định rõ ràng thiết bị, đồ đạc và hoàn thiện phù hợp với các chức năng dự định. Trong một số trường hợp, đồ nội thất hoàn toàn mới có thể không được yêu cầu. Chủ sở hữu cũng có thể xem xét việc thu hồi và tái sử dụng nội thất phòng thí nghiệm hiện có.

Trong khi tối đa hóa ngân sách là điều quan trọng, quản lý ngân sách trong quá trình xây dựng cũng quan trọng không kém. Các nhà thầu, cũng như các đối tác kỹ thuật, có thể đưa ra các khuyến nghị về cách giảm chi phí sản xuất bàn thí nghiệm và thường có chuyên môn ước tính để kiểm tra chéo đối với các dự án xây dựng tương tự, gần đây, ông giải thích.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *