Công năng hiệu suất sử dụng bàn thí nghiệm

Công nhận rằng ban thi nghiem có lợi cho các phòng thí nghiệm bằng cách cho phép họ xác định xem họ đang thực hiện công việc của họ một cách chính xác và các tiêu chuẩn, và cung cấp cho họ một điểm chuẩn cho duy trì năng lực đó.

Công năng hiệu suất sử dụng bàn thí nghiệm

Nhiều phòng thí nghiệm hoạt động trong sự cô lập với các đồng nghiệp của họ, và hiếm khi phòng thí nghiệm được chia sẻ dùng chung cho những mục đíc khác nhau, bất kỳ sự hoạt động độc lập và kỹ thuật đánh giá như là một biện pháp tăng giảm hiệu suất công việc của người sử dụng.

Một đánh giá thường xuyên bởi một cơ quan kiểm định kiểm tra tất cả các khía cạnh của hoạt động của một cơ sở liên quan để luôn sản xuất các dữ liệu chính xác và đáng tin cậy. Các khu vực cải thiện được xác định và thảo luận, và một báo cáo chi tiết được cung cấp ở phần cuối của mỗi lần khám.

Trường hợp cần thiết, hành động theo dõi được theo dõi bởi các cơ quan công nhận nên cơ sở tin tưởng rằng nó đã đưa ra những hành động khắc phục thích hợp.

Ngoài các dịch vụ thử nghiệm và hiệu chuẩn thương mại, sản xuất bàn thí nghiệm  các tổ chức có thể sử dụng công nhận phòng thí nghiệm để đảm bảo việc thử nghiệm của họ các sản phẩm bằng cách riêng của các phòng thí nghiệm trong nhà của họ đang được thực hiện một cách chính xác.

Sản phẩm cùng loại: