Cần tạo nội thất một phòng thí nghiệm mới?

Thông thường, các chuyên gia thiết kế bàn thí nghiệm & nội thất phòng thí nghiệm sẽ tìm cách giúp bạn đồng ý một số tiêu chí để lựa chọn phòng Lab. Sau đó bằng cách phát triển trọng số áp dụng, bạn có thể đến một danh sách ngắn các lựa chọn, một số ví dụ về các tiêu chí như vậy có thể là:

Tổng quát: Vị trí phù hợp cho nhân viên, khách hàng và doanh nghiệp liên kết, hình ảnh công ty phù hợp, điều khoản cho thuê thuận lợi, tính sẵn có của giao thông địa phương, v.v.

Nhu cầu cụ thể: Diện tích sàn & cấu hình sàn, khả năng tiếp cận, tỷ lệ đỗ xe, hiệu quả không gian, chất lượng & tính linh hoạt của dịch vụ xây dựng, chiều cao từ trần đến trần, tải sàn, cung cấp điện, an ninh, v.v.

phong-thi-nghiem-moi

Hầu hết người dùng trong phòng thí nghiệm sẽ có nhu cầu kinh doanh cụ thể hơn so với những người thuê thương mại khác. Mục đích của chúng tôi là giúp bất kỳ doanh nghiệp nào nhìn thấy ngoài tài liệu tiếp thị trong việc xác định giải pháp bất động sản giá cả phải chăng nhất thực sự đáp ứng những nhu cầu đó.

(Lưu ý: Khi xem xét thiết kế của cơ sở mới của riêng bạn, vui lòng xem lại các bài viết trước đó phác thảo các tiêu chí thiết kế phòng thí nghiệm chính & ý nghĩa của các mức độ an toàn sinh học khác nhau.)

Quá trình bắt đầu bằng cách thẩm vấn cách thức mà người thuê dự định sử dụng & chiếm giữ một tòa nhà. Hiểu quy trình làm việc & hoạt động của nhân viên và khách truy cập cũng quan trọng như đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn được phê duyệt. Khuyến khích tiềm năng hợp tác gia tăng tại nơi làm việc là chìa khóa.

Bằng cách định vị cẩn thận giá trị cao, chia sẻ thiết bị kỹ thuật nội thất ban thi nghiem tạo ra các phòng thí nghiệm & văn phòng hiện đại linh hoạt & thiết kế không gian xã hội. Trong lịch sử thường được coi là ít quan trọng trong lĩnh vực này.

Sản phẩm cùng loại: